1. prosinca 2022.
 • Općina Đurđenovac

  Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

  Na temelju članka 33. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21 i 9/21) i članka 64. i 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21) predsjednica Općinskog vijeća Općine [...]
 • Općina Đurđenovac

  Prijavite štetu od suše

  Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu-SUŠU nastalu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnim izostankom padalina i visokim temperaturama koje su nanijele velike materijalne štete u poljoprivredi. Ovim putem pozivaju se sve pravne i fizičke [...]
 • Općina Đurđenovac

  U lipnju besplatan vrtić

  Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac, Općinski načelnik Općine Đurđenovac donio je Odluku o oslobađanju roditelja korisnika usluge dječjeg vrtića “Jaglac” odobveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2022. godine. Naime, [...]
 • Općina

  Energetski dodatak za umirovljenike

  Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata. Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom [...]

Reciklažno dvorište

Završna radionica o gospodarenju otpadom

Reciklažno dvorište

Tridesetak ljudi okupilo se kako bi poslušali treće i završno predavanje Tihane Škugor iz Unikoma o gospodarenju otpadom, ali i pogledali praktične primjere kojima je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša demonstrirala razvrstavanje, recikliranje i […]

Radionica o gospodarenju otpadom za odrasle

Reciklažno dvorište

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom Hrvatska, kao država članica Europske unije, trebala bi do 2020. ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50% ili u protivnom slijede kazne, […]

Poziv na radionice

Općina

TEMA: INFORMATIVNO – EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU „RECIKLAŽNO  DVORIŠTE“ Radionice će se održati –    u ponedjeljak,14. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom: Izazovi svakodnevnog gospodarenja otpadom u kućanstvu –    u ponedjeljak,21. listopada 2019. […]

Zaželi

Nova humanitarna akcija projekta Zaželi

ZAŽELI

Naš korisnik Ivica Jalžabetić napokon ima toplu vodu i hladnjak za skladištenje namirnica, a sve zahvaljujući inicijativi vrijednih djelatnica, Centra za socijalnu skrb Našice i Udruge slijepih i slabovidnih osoba Našice. Naime, upravu u suradnji s […]


Proračun Općine Đurđenovac

ARHIVA
--
2021. GODINA

- Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Proračun Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu
- Proračun za 2021. godinu - vodič za građane

--

- 1. stranica Proračuna
- Proračun 2021. - Opći dio
- Proračun 2021. - Posebni dio
- Plan razvojnih programa 2021. - 2023.
- Obrazloženje Proračuna 2021.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đurđenovc za 2021. gdoinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2022. GODINA

Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu

Proračun za 2022. godinu - Vodič za građane

---

Proračun 2022 - 2024 - prva stranica

Proračun 2022 - 2024 - opći dio

Proračun 2022 - 2024 - posebni dio

Proračun 2022 - Plan razvojnih programa

Proračun 2022 - Obrazloženje

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022

Obrasci financijskih izvještaja – 06-2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ARHIVA
--
2020. godina

Polugodišnji financijski izvještaj - 06-2020
Konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Godišnji financijski izvještaj Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj Općine Đurđenovac na 31. prosinca 2020. godine

2021. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu (PDF)

Objave Društva Rad d.o.o. Đurđenovac


Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac

----------------------------------------------------------------

REVIZIJA I
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac


Razvojna strategija Općine Đurđenovac za razdoblje 2015-2020 godine