Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

Na temelju članka 33. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, 2/21.) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, 2/21.) predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurđenovac saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurđenovac. Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma – mala sala, u Đurđenovcu, K. A. Stepinca 10, u petak 15. listopada s početkom u 18 sati.

Tekst poziva možete preuzeti u PDF formatu.