Javni poziv

Pozivaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva Općine Đurđenovac  kojima su nakon poplava zbog velikih količina padalina koje su zahvatile naše područje od 3.- 7. 05. 2014. godine, potpuno uništeni usjevi kukuruza, tj. samo oni koji će presijavat tu kultutu (kukuruz) da se jave u zgradu općine Đurđenovac radi radi osiguravanja sjemena za presijavanje.
Kao dokaz da je ta kultura bila zasijana na određenoj površini potrebno je priložiti:

kopiju osobne iskaznice
dokaz o vlasništvu/posjedu/korištenju zemljišta (vlasnički list, posjedovni list, Ugovor o zakupu ukoliko netko obrađuje tuđe zemljište)
dokaz o površini zasijanoj kulturom kukuruza (zahtjev za poticaje u 2014. godini ili drugi dokaz).

Nakon prikupljanja podataka povjerenstvo za procjenu štete na ovoj kulturi će obići sva prijavljena zemljišta radi utvrđivanja istinitosti podataka.

Prijave se primaju od dana 16. svibnja (petak) zaključno sa danom 21. svibnja (srijeda) 2014. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac.
Ovaj javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Đurđenovac, te na službenoj inernet stranici Općine Đurđenovac – www.djurdjenovac.hr