Prijavite štetu od suše

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu-SUŠU nastalu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnim izostankom padalina i visokim temperaturama koje su nanijele velike materijalne štete u poljoprivredi. Ovim putem pozivaju se sve pravne i fizičke osobe koje su pogođene prirodnom nepogodom na području Općine Đurđenovac da prijave štetu. Prijavu s pripadajućim prilozima dostaviti poštom,obavezno u zatvorenoj (zalijepljenoj) omotnici na adresu:

Općina Đurđenovac,

Ulica grada Vukovara 1,

31511 Đurđenovac

s naznakom „Prijava štete zbog prirodne nepogode –SUŠA“

ili osobno u pisarnicu Općine Đurđenovac, obavezno u zatvorenoj (zalijepljenoj) omotnici u vremenu od:08:00 do 14:00 sati, zaključno s 13. rujna 2022. godine.

Uz prijavu štete potrebno je ispuniti propisani obrazac PN te  obvezno priložiti list A i B iz ARKOD sustava odnosno posjedovni list ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Marko Zidar  

Dokumenti:

Obavijest o prirodnoj nepogodi

Obrazac PN

Privola – obrazac