Zaželi bolji život u općini Đurđenovac 3

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06.prosinca 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0315, te članka 39. stavka 3. točke 6. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” broj 2/21,9/21), načelnik Općine Đurđenovac objavljuje javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena – faza III”  “ZAŽELIBOLJI ŽIVOT U OPĆINI ĐURĐENOVAC 3” za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Đurđenovac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi bolji život u Općini Đurđenovac 3” – Općina Đurđenovac – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

tekst poziva možete preuzeti u PDF formatu.