Poziv kandidatkinjama na usmeno testiranje

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu „ZAŽELI BOLJI ŻIVOT U OPĆINI ĐURĐ ENOVAC 3“ uputilo je obavijest o rezultatima pregleda prijava te vremena održavanja intervjua prijaviteljica koje su zadovoljile formalne uvjete javnog poziva kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaj u î/ili osobama s invaliditetom na Projektu „ZAŽELI, BOLJI ŻIVOT U OPĆINI DURDENOVAC 3“

Obavještavamo kandidatkinje za odabir radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koji ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva, objavljenog na Oglasnoj ploči Općine Đurđenovac i na službenoj stranici Općine Đurđenovac, da će se usmeno testiranje obaviti prema rasporedu opisanom u prilogu u općinskoj zgradi Općine Đurđenovac (općinska vijećnîca), Ulica grada Vukovara 1.

Na usmeno testiranje (intervju) je potrebno donijeti osobnu iskaznîcu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identítet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog usmenog testiranja (intervjua), bez obzira na razloge koje pojedinu kandidatkinju eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se daje kandidatkinja koja nije pristupila usmenom testiranju povukla prijavu na Javni poziv.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatkinjama prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova te se bodovi dodaju bodovima koje kandidati ostvaruju kao pripadnici iz teže zapošljivih / ranjivih skupina. Nakon provedenog usmenog testiranja (intervjua), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Kandidati se o istom obavještavaju i putem telefona.

Tekst objave možete preuzeti u PDF formatu.