Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radničko naselje II Đurđenovac

Na temelju odredbe članka 96. Stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine” br. 153113), općinski načelnik Općine Đurđenovac objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA RADNIČKO NASELJE II ĐURĐENOVAC. Javni uvid u PRIJEDLOG STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA RADNIČKO NASELJE II ĐURĐENOVAC trajat će od 24. lipnja 2015. godine do l. srpnja 2015.godine.

javna_rasprava_o_prijedlogu_stavljanja_izvan_snage_provedbenog_urbanistickog_plana_radnicko_naselje_II_djurdjenovac

STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA „RADNIČKO NASELJE II“ – Prijedlog

stavljanje_izvan_snage_provedbenog_urbanistickog_plana_radničko_naselje_II_prijedlog