Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

Na temelju članka 33. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21 i 9/21) i članka 64. i 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21) predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurđenovac saziva 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurđenovac za srijedu, 6. prosinca 2023. godine. Sjednica će biti održana u prostorijama Općine Đurđenovac – vijećnica u Đurđenovcu, Ulica grada Vukovara 1, s početkom u 15:00 sati (aktualni sat).

Tekst poziva možete preuzeti u PDF formatu.