Otvaranje ponuda u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova za opremanje i izgradnju reciklažnog dvorišta

Naziv projekta: „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“

Korisnik: Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac
Općina Đurđenovac  je u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“, provela postupak otvaranja ponuda u sklopu javnog nadmetanja za izvođenje radova na opremanju i izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac, te se tijekom svibnja očekuje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Đurđenovac, 09. svibnja 2019.

strukturni_fondovi_banner