Otvaranje ponuda u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova za opremanje i izgradnju reciklažnog dvorišta