Radovi za opremanje i izgradnju reciklažnog dvorišta napreduju ugovorenom dinamikom

Naziv projekta: „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“
Korisnik: Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac
Na gradilištu se polako počinju nazirati konture budućeg reciklažnog dvorišta.
Đurđenovac, 26.kolovoza 2019.