Radionica o gospodarenju otpadom za odrasle

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom

Hrvatska, kao država članica Europske unije, trebala bi do 2020. ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50% ili u protivnom slijede kazne, istaknula je Tihana Škugor iz Unikoma na prvoj u nizu od tri radionice za stanovnike Đurđenovca “Izazovi svakodnevnog gospodarenja otpadom”, održanom u sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u općini Đurđenovac. Usporedbe radi, susjedna Mađarska već plaća preko 27 tisuća eura dnevno jer nije ispunila navedene uvjete. S druge strane, Općina Đurđenovac je na dobrom putu da izbjegne takve troškove jer gradi reciklažno dvorište u sklopu EU sufinanciranog projekta vrijednog više od dva milijuna kuna te planira prepoloviti količinu odloženog komunalnog otpada do 2020. godine.

Godišnje se generira 4 milijarde tone otpada

– Budući da trenutačno na Zemlji živi čak sedam i pol milijardi ljudi, došlo je do većeg iskorištavanja prirodnih bogatstava, ali i do stvaranja velikih količina različitih otpada. Godišnje se generira četiri milijarde tone otpada, od čega prosječna četveročlana obitelj proizvede 1544 kilograma – naučila je okupljene predavačica te naglasila kako otpad nije isto što i smeće. “Otpad je sve ono što vlasniku više nije potrebno, ali to želi odložiti na posebno određena i označena mjesta. Suprotno tome, smeće je sve ono što je odbačeno i nepotrebno, ali je nerazvrstano”, dodala je Škugor.

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom

Ciljevi su gospodarenja otpadom povećanje iskorištenja korisnih sirovina, unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta, smanjenje količine biorazgradivog otpada, unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom, te, logično, sprječavanje nastanka otpada.
– Korisnik usluge plaća ugovornu kaznu ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani i biorazgradivi komunalni otpad, te ako postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika, uzrokujući pojavu drugoj osobi zbog mirisa otpada. Iznos kazne je 200,00 kn za svako postupanje protivno ugovoru uvećano za iznos 1,00 kn po litri predanog otpada – objasnila je Škugor.

Reciklažno dvorište u općini Đurđenovac

Reciklažna su dvorišta namijenjena prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada, opremljena odgovarajućom vagom i videonadzorom u slučaju da se vrši trgovina otpadom. Krajem 2019. godine Općina Đurđenovac pušta u rad moderno opremljeno reciklažno dvorište za zbrinjavanje kućnog komunalnog otpada. Cilj izgradnje reciklažnog dvorišta je smanjenje kućnog komunalnog otpada i povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada. Korištenje usluge za mještane Općine Đurđenovac je besplatno. Od stanovnika će se u reciklažnom dvorištu preuzeti otpad, izvagati ga i izdati dokument s datumom, količinom i vrstom predanog otpada.

Đurđenovac, 15. listopada 2019. godine

strukturni_fondovi_banner