Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom
Preostalo je još jako malo vremena za ispunjavanje cilja recikliranja 50 posto komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, a prema neslužbenim podacima, u Hrvatskoj reciklira se 20 posto otpada. Cijene odvoza otpada znatno su porasle još s prvim danom ove godine. Veća kućanstva prikupe i više komunalnog otpada te iznose smeće svakoga dana, dok, primjerice, samci vreću napune svaka dva ili tri dana, iako na kraju svi plaćaju jednak iznos računa. Kako se reciklažno dvorište općine Đurđenovac uklapa u cjelokupnu sliku o ciljevima koje se Hrvatska obvezala ispuniti i što o tome kaže EU i hrvatsko zakonodavstvo, objasnila je zainteresiranim mještanima Đurđenovca Tihana Škugor na radionici pod nazivom Zakonodavstvo EU i RH o održivom gospodarenju otpadom.
Moderno opremljeno reciklažno dvorište
– Krajem godine Općina Đurđenovac otvara moderno opremljeno reciklažno dvorište za zbrinjavanje kućnog komunalnog otpada, čiji je cilj povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada. Korištenje usluge bit će potpuno besplatno za sve stanovnike općine. Od njih će se u reciklažnom dvorištu preuzeti otpad, izvagati ga i izdati dokument s datumom, količinom i vrstom predanog otpada – objasnila je Škugor.
U predavanju je još naglasila kako Republika Hrvatska mora ispuniti nekoliko uvjeta prema Europskoj uniji u sljedećih 15 godina. Do 2030. ograničenja za odlaganje primjenjivala bi se na sav otpad koji je pogodan za recikliranje. Države članice EU moraju poduzimati potrebne mjere kako bi se osiguralo da se do 2035. količina odloženog komunalnog otpada smanji na 10 posto ukupne količine (po masi) nastalog komunalnog otpada ili manje.
EU zahtijeva bolju kontrolu i prikupljanje podataka
Na predavanju su mještani doznali kako Europska unija od nas zahtijeva bolji nadzor proizvođača koji su odgovorni za stavljanje ambalaže na tržište kako bi se ti podaci uskladili s onima iz komunalnih tvrtki, kontrolu odloženih količina otpada na odlagališta, bolju kontrolu udjela pojedinih vrsta otpada u komunalnom otpadu i prikupljanje tih podataka, uključivanje proizvođača u skupljanje otpada od vrata do vrata, te organizaciju prikupljanja naknade za ambalažu i slanja na reciklažu od strane samih proizvođača. U protivnom, očekuju nas kazne od čak 112 milijuna kuna na godinu.
– Razdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, uključujući biootpad, još uvijek se učinkovito ne provodi. Ekonomski poticaji za građane i jedinice lokalne samouprave još nisu uvedeni. Shema produljene odgovornosti proizvođača u Hrvatskoj ne pokriva u potpunosti troškove odvojenog skupljanja. Potrebna su veća ulaganja u poštovanje hijerarhije obrade ostatnog otpada – istaknula je Škugor.
Kako odgovorno postupati s otpadom?
Razvrstavajte otpad – koristite plavi spremnik za papir, zeleni za staklo, crveni za baterije, žuti za PET ambalažu, a sivi za aluminijsku ambalažu. Ne bacajte, popravite – prije nego što se odlučite na kupnju novog uređaja, pokušajte popraviti stari i ponovno ga iskoristiti, a uređaje koje ne trebate radije poklonite. Izvjegavajte stvaranje otpada – ovaj savjet možete primijeniti već prilikom kupovine. Kupujte proizvode bez suvišne ambalaže.
Đurđenovac, 22.10.2019. godine

strukturni_fondovi_banner