Opskrba vodom uredna

Općina Đurđenovac je, u suradnji s Komunalnim poduzećem “Rad” d.o.o., nabavila i postavila novu vodovodnu pumpu na vodocrpilištu u Đurđenovcu. Vrijednosti investicije je oko 150.000 kuna, a radi se o pumpi kapaciteta 20 litara u sekundi. Nova pumpa zamijenila je dosadašnju koja je bila dvostruko manjeg kapaciteta. Postavljanjem nove pumpe, u vodovodnoj mreži postizat će se tlak od 5 bara dok je do sada tlak bio od 2 do maksimalno 3 bara. Načelnik Općine Đurđenovac Hrvoje Topalović izrazio je zadovoljstvo realizacijom ove investicije koja će građanima osigurati bolju i kvalitetniju opskrbu pitkom vodom. Izrazio je i uvjerenje kako više neće biti ni problema s pritiskom vode. Vode ima u dovoljnim količinama i u ovim ekstremno sušnim uvjetima opskrba pitkom vodom u vodovodnoj mreži bit će uredna – rekao je načelnik Hrvoje Topalović.
Robert Rigo, Radio Našice