Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Jaglac Đurđenovac

ARHIVA DOKUMENATA

GFI za 2017. godinu
Bilješke
Tablice uz obavezne bilješke
Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2018GFI za 2018. godinu
Bilješke 2018.
Popis ugovornih odnosa 2018.Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2019GFI za 2019. godinu

Bilješke 2019.


Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2020Popis ugovornih odnosa 2019.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu

bilješke

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022

Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

bilješke – 2022 godina