ARHIVA DOKUMENATA

GFI za 2017. godinu
Bilješke
Tablice uz obavezne bilješke
Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

GFI za 2018. godinu
Bilješke 2018.
Popis ugovornih odnosa 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2019

GFI za 2019. godinu
Bilješke 2019.
Popis ugovornih odnosa 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu