Proračun Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu

PRORAČUN OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022. GODINU – prva stranica
Proračun Općine Đurđenovac 2020. – 2022. godina – opći dio
Proračun Općine Đurđenovac 2020. – 2022. godina – posebni dio
Proračun Općine Đurđenovac za 2020. godinu – obrazloženje
Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu
Proračunski vodič za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenvac za 2020. godinu
Izmjene i dopune – 1. stranica Proračuna 2020 i projekcije 2021-2022
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovc za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Izmjene i dopune Proračuna – opći dio 2020-2022
Izmjene i dopune Proračuna – posebni dio 2020-2022
Obrazloženje Proračuna 2020-2022 – izmjene i dopune
2. izmjene i dopune Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu
2. izmjene i dopune 1. stranice proračuna – 2020 I PROJEKCIJE 2021-2022.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
2. izmjene i dopune PRORAČUN – 2020-2022 – opći dio
2. izmjene i dopune PRORAČUN – 2020-2022 – posebni dio
2. obrazloženje proračuna – 2020-2022 – izmjene i dopune>
2. izmjene i dopune – plan razvojnih programa 2020-2022
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu