Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu

Proračun za 2022. godinu – Vodič za građane

Proračun 2022 – 2024 – prva stranica

Proračun 2022 – 2024 – opći dio

Proračun 2022 – 2024 – posebni dio

Proračun 2022 – Plan razvojnih programa

Proračun 2022 – Obrazloženje

PRIJEDLOG Izmjena i dopuna Proračuan Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

1. stranica Proračuna 2022-2024

PRORAČUN 2022-2024 – opći dio

PRORAČUN 2022-2024 – posebni dio