Tekst javnog natječaja – kultura
Upute za prijavitelje – kultura
B2 – Obrazac proračuna – kultura
B3 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – kultura
B9 – Obrazac za procjenu kvalitete prijave – kultura
Nacrt ugovora – kultura
Obrazac za prijavu Javne potrebe u kulturi

Produljenje roka prijave

obrasci za izvještavanje
Izvješće o utrošenim sredstvima – kultura
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – kultura

odluke

Odluka o financiranju projekata – kultura – 2024. godina