Natječaji

ožujak 2024.

  1. Administrator
  2. Asistent voditelja

Prigovor na pružene usluge podnosi se pismeno na adresu: Vodorad d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac ili e-mail: rad.d.o.o@os.t-com.hr ili fax: 031602617