– UPRAVA

Adresa:                      Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1

Broj telefona:            031/602-018

Broj faksa:                 031/602-422

Email:                         urudzbeni@djurdjenovac.hr

OIB:                            95424461424

Broj žiro-računa IBAN:   HR59 2340 0091 8106 0000 3  kod PBZ d.d.

Radno vrijeme:  od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ĐURĐENOVAC

TEL:,031-602-018
FAX: 031-602-422
Email: opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr

Radno i uredovno vrijeme: 07:00 – 15:00

PROČELNIK
Mario Kores, dipl.iur.

Odsjek za općinsku samoupravu i upravu
Marija Kolarić, administrativna tajnica

Odsjek za poslove proračuna i računovodstva
Mirjana Lovaković, dipl.oec. voditeljica Odsjeka
Ksenija Trošelj, knjigovodstveno – računovodstveni referent – likvidator za razrez i naplatu općinskih poreza

Odsjek za gospodarstvo, gospodarenje prostorom graditeljstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove
Tomislav Majsterić, dipl.iur., voditelj Odsjeka
Goran Balog, komunalni redar