Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama – upute (PDF)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (PDF)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (DOC)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (DOC)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (DOC)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF)