sluzbeni_glasnik_opcine_djurdjenovac_logo

2013. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.
broj 8.
broj 9.

2014. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.

2015. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.

2016. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.

2017. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.
broj 8.
broj 9.
broj 10.
broj 11.
broj 12.

2018. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.
broj 8.
broj 9.
broj 10.

2019. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.
broj 8.
broj 9.

2020. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.
broj 4.
broj 5.
broj 6.
broj 7.
broj 8.
broj 9.

2021. GODINA
broj 1.
broj 2.
broj 3.