Uredba (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). U cilju uspostave adekvatnog procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom Općina Đurđenovac usvojila je politiku zaštite osobnih podataka.
Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo ispravak, brisanje, ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Općina Đurđenovac u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.
Osobno ime: Mario Kores, dipl. iur.
Kontakt broj: 031/602-018
E-mail: opcina-djurdjenovac @ po.t-com.hr
Glede svih upita oko zaštite Vaših Uredbom zajamčenih prava, potrebnih obrazaca zahtjeva možete kontaktirati naprijed imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka.

DOKUMENTI:
01. Pravilnik o politici zaštite, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podatka Općine Đurđenovac
02. Sažeta informacija – uputa o pravima ispitanika
03. Zahtjev – pravo na pristup osobnim podacima čl. 15. Uredbe
04. Zahtjev – informacija o poduzetim radnjama po čl. 15 – 22
05. Zahtjev za ispravkom osobnih podataka čl. 16. Uredbe
06. Zahtjev za brisanjem podataka čl. 17. Uredbe
07. Zahtjev za ograničenjem obrade podataka čl. 18. Uredbe