20. siječnja 2022.
 • Vijesti

  Prijave za popisivače

  Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisala je javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Zainteresirani [...]
 • Općinsko vijeće

  U ponedjeljak konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

  Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac saziva 1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĐURĐENOVAC za, 14. [...]
 • Vijesti

  Raspisan natječaj za zapošljavanje

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-21-2, od 28.siječnja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog [...]
 • Vijesti

  Objavljen natječaj za radno mjesto

  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac raspisao je Oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta za provedbu EU projekta „Zaželi bolji život u Općini Đurđenovac 2“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac, [...]

Reciklažno dvorište

Završna radionica o gospodarenju otpadom

Reciklažno dvorište

Tridesetak ljudi okupilo se kako bi poslušali treće i završno predavanje Tihane Škugor iz Unikoma o gospodarenju otpadom, ali i pogledali praktične primjere kojima je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša demonstrirala razvrstavanje, recikliranje i […]

Radionica o gospodarenju otpadom za odrasle

Reciklažno dvorište

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom Hrvatska, kao država članica Europske unije, trebala bi do 2020. ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50% ili u protivnom slijede kazne, […]

Poziv na radionice

Općina

TEMA: INFORMATIVNO – EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU „RECIKLAŽNO  DVORIŠTE“ Radionice će se održati –    u ponedjeljak,14. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom: Izazovi svakodnevnog gospodarenja otpadom u kućanstvu –    u ponedjeljak,21. listopada 2019. […]

Zaželi


Proračun Općine Đurđenovac

ARHIVA
--
2021. GODINA

- Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Proračun Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu
- Proračun za 2021. godinu - vodič za građane

--

- 1. stranica Proračuna
- Proračun 2021. - Opći dio
- Proračun 2021. - Posebni dio
- Plan razvojnih programa 2021. - 2023.
- Obrazloženje Proračuna 2021.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đurđenovc za 2021. gdoinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2022. GODINA

Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu

Proračun za 2022. godinu - Vodič za građane

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ARHIVA
--
2020. godina

Polugodišnji financijski izvještaj - 06-2020
Konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Godišnji financijski izvještaj Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj Općine Đurđenovac na 31. prosinca 2020. godine

2021. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Objave Društva Rad d.o.o. Đurđenovac


Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac

----------------------------------------------------------------

REVIZIJA I
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac


Razvojna strategija Općine Đurđenovac za razdoblje 2015-2020 godine