INFORMACIJE O PROJEKTU ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ĐURĐENOVAC 2

Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Đurđenovac 2

Kod projekta: UP.02.1.1.13.0386

Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Nositelj projekta: Općina Đurđenovac

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Našice

Razdoblje provedbe projekta: 23.02.2021. – 23.05.2022. (15 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 3.628.700,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 3.628.700,00 kn

Sažetak projekta

Kroz projekt “Zaželi bolji život u općini Đurđenovac 2” zaposlit će se 40 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Đurđenovac skrbe o 240 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta

  • Zapošljavanje žena iz ciljnjih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine.

Rezultati projekta

  1. Nastavak programa Zaželi u općini Đurđenovac,
  2. Tijekom 15 mjeseci 40 žena pruža potporu i podršku krajnjim korisnicima,
  3. 240 krajnjih korisnika kontinuirano dobiva potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života,
  4. Zaposlene žene su obrazovane i osposobljene, čime će biti povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Konkurentnost na tržištu rada

Po završetku projekta, žene koje završe edukacije i steknu neophodno iskustvo, bit će znatno zapaženije na tržištu rada. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Kontakt

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac

+385 (0)31 602 036

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Đurđenovac.