Javni natječaji za financiranje sporta, kulture i udruga građana

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đurđenovac (Službeni glasnik Općine Đurđenovac broj:3/17.), Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac objavljuje javne natječaje za financiranje udruga građana, javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu Općine Đurđenovac za 2022. godinu. Dokumentacija se može preuzeti s mrežne stranice Općine Đurđenovac u izborniku JAVNI NATJEČAJI. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA ĐURĐENOVAC
Jedinstveni upravni odjel
Ulica grada Vukovara 1,
31 511 Đurđenovac

Sva pitanja vezana uz ove javne natječaje mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr ili putem telefona 031-602-018 najkasnije do 05. veljače 2021.