U lipnju besplatan vrtić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac, Općinski načelnik Općine Đurđenovac donio je Odluku o oslobađanju roditelja korisnika usluge dječjeg vrtića “Jaglac” odobveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2022. godine. Naime, Općina Đurđenovac i Središnji državni ured za demografiju i mlade sklopili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava na temelju koje je općinski načelnik donio ovu Odluku. Tekst Odluke možete preuzeti u PDF formatu.