Raspored čišćenja dimnjaka

Dimnjačarski obrt Budrovac dostavio je raspored čišćenja dimnjaka na području Općine Đurđenovac:

Rujan – Pribišervci, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo
Listopad – Sušine Klokočevci, Šaptinovci, Beljevina, Krčevina
Studeni – Bokšić, Bokšić Lug
Prosinac – Đurđenovac, Lipine, Gabrilovac, Teodorovac