Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac

Obavještava se javnost da je općinski načelnik Općine Đurđenovac dana 17. listopada 2023. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac provodi Općina Đurđenovac u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

Tekst Odluke možete preuzeti u PDF formatu.