Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), općinski načelnik Općine Đurđenovac, kao nositelj izrade obavještava javnost o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac.

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac donijelo je 22. prosinca 2023. godine Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac, KLASA: 350-02/23- 01/02, URBROJ: 2158-17-01-23-15

Za sve eventualne upite možete kontaktirati voditelja Odsjeka za gospodarstvo, gospodarenje prostorom, graditeljstvo, urbanizam i stambene i komunalne poslove Tomislava Majsterića, tel: 031-602-036, mob: 0916020187.

Prilog:

1. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac.