Objavljen Javni poziv za rekonstrukciju vile Neuschloss

Općina Đurđenovac provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna uz javnu objavu. Dokumentacija za nadmetanje je u cijelosti dostupna na adresi sjedišta Naručitelja i na službenoj internet stranici Općine Đurđenovac :  www.djurdjenovac.hr

Dokumentaciju za nadmetanje čine: Poziv na dostavu ponuda, obrazac Ponudbeni list, ponudbeni troškovnik.

Preuzimanje:

1. JAVNI POZIV (PDF 102,45 KB)

2. TROŠKOVNIK (PDF, 145,05 KB)