Izvješće s javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Đurđenovac

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17), Općinski načelnik kao nositelj izrade Plana, zajedno s odgovornim voditeljem izrade Plana, pripremio je izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Đurđenovac.

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika od 25. siječnja 2018. godine, Općinski načelnik objavio je javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Đurđenovac, dana  1. veljače 2018. godine u Glasu Slavonije, na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i mrežnoj stranici Općine Đurđenovac (www.djurdjenovac.hr).
Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od 12. veljače  2018. do 19. veljače 2018. godine.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bio je izložen u prostorijama Općine Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Đurđenovac, dana 14. veljače 2018.god., u 11,00 sati u općinskoj vijećnici ,Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac.

O Javnom izlaganju je sačinjen zapisnik koji se nalazi u privitku ovoga Izvješća. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:
upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
uputiti u pisanom obliku na adresu: Općine Đurđenovac,Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogli su se dostaviti Općini Popovac najkasnije do 19. veljače 2018. godine.

Izvješće možete preuzeti u PDF formatu. (PRIVITAK) (2,82Mb)