Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac

1. Izlaže se na uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 23. svibnja 2018. godine.

2. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac može se od 23. svibnja do 6. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Đurđenovac, na l. katu, Ulica grada Vukovara 1, u Đurđenovcu. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac nalazi se i na Internet stranici Općine Đurđenovac www.djurdjenovac.hr.

3. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac najkasnije do isteka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Đurđenovac.

4. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u tajništvo Općine Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 7, 31511 Đurđenovac, ili na mail: opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr zaključno sa 6. lipnja 2018. godine.

5. Ovo postupanje provodi se na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18).

Dokumentacija:
1. Javni uvid – poziv (PDF)
2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (ZIP datoteka, 44,15 MB)