Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta oznake NC 075 u Općini Đurđenovac

Djelatnici tvrtke Osijek-Koteks d.d. započeli su pripremne radove za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kroz naselja Krčevina i Beljevina.
Ovim projektom vrijednim 7,7 milijuna kuna uredit će se 5,2 kilometara ceste u Zagorskoj i Riječnoj ulici u naselju Krčevina te u Zelenoj ulici u Beljevini. Za projekt je odobreno 7,1 milijun kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a ostatak sredstava, prema riječima načelnika Hrvoja Topalovića, namjerava se namaknuti od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a na čije se programe Općina planira prijaviti.
Projektom se planira rekonstruirati kolnik, riješiti odvodnja oborinskih voda, a dijelom rekonstruirati i postojeći mostovi. Nova cesta spaja naselja Beljevinu i Krčevinu te je iznimno važna za stanovnike. Brojnim mještanima Beljevine skratit će put do općinskog središta u naselju Đurđenovac te omogućiti izlazak na županijsku cestu Đurđenovac – Šaptinovci. Zbog stanja kolnika prometovanje od Beljevine do Đurđenovca kroz naselje Krčevina problematično je za vozače motornih vozila, ali i za bicikliste, zbog čega su stanovnici negodovali. Prije pet godina mještani Krčevine u Zagorskoj ulici su organizirali i zbor mještana te se požalili općinskoj upravi zbog neodgovarajućeg održavanja ceste.
– Općinska uprava nije ignorirala potrebe mještana Krčevine, ali smo čekali na mjeru iz Programa ruralnog razvoja kako bi projekt prijavili na fondove EU-a, jer tu veliku investiciju Općina nije mogla sama isfinancirati – pojasnio je načelnik Topalović. Čekalo se zbog pripreme i usklađivanja svih dijelova projekta, ishođenja dozvola te provođenja postupka javne nabave.
– No bager je stigao, pripreme su počele i radovi napokon kreću. Nakon završetka radova, stanovnici Krčevine te Zelene ulice u Beljevini dobit će moderne ceste koje će poboljšati sigurnost i ubrzati komunikaciju u ovim prometnim pravcima – zaključuje Topalović.

Snježana Fridl

INFORMACIJE O PROJEKTU

Ovaj projekt sufinancira se iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.
Rekonstrukcija će obuhvaćati radove u Zagorskoj, Zelenoj i Riječnoj ulici.
Postojeća cesta u Zagorskoj ulici ima dobar tucanički kolnik prosječne širine 4,00 m. Rekonstrukcija kolnika je predviđena na k.č. 250 na k.o. Đurđenovac i na k.č. 1109, k.č.1114, kanal k.č. 1056, 1053 na k.o. Beljevina. Početak trase je u st. 0 + 000,00 na spoju sa Sunčanom ulicom – Đurđenovac, a kraj u st. 1 + 938,57 na k.č. 1110 na spoju sa županijskom cestom ŽC 4074 Đurđenovac – Šaptinovci, na k.o. Beljevina.
Postojeća cesta u Zelenoj ulici je dobar tucanički kolnik prosječne širine 4,00m od st. 0.0.+1,51 do 0.9+21,77 te asfaltni kolnik prosječne širine 4,00 m od 0.9+21,77 do st. 1.8+21,77 i prosječne širine 5,50 m od st. 1.8+21,77 do 2.6+64,83. rekonstrukcija kolnika je predviđena na k.č.br. 1115, 1108, 1049, 1066, 1112 sve na k.o. Beljevina.
Postojeća cesta u Riječnoj ulici ima dobar tucanički kolnik prosječne širine 3,00 m. Rekonstrukcija kolnika je predviđena na k.č.br. 1109, 684, 1105, 1118 na k.o. beljevina. Početak trase je u st. 0 + 000,00 na spoju sa Zagorskom ulicom, a kraj u st. 0 + 626,00 na kraju ulice.
Rekonstrukcija ceste obuhvaća asfaltiranje onih dijelova iste na kojima postoji tucanički kolnik te presvlačenje asfaltom onih dijelova ceste gdje postoji stari asfaltni kolnik.

FOTOGRAFIJE:
početak radova:
plinovod:
Zelena ulica:
Zagorska ulica:
sufinancirano_banner