Potpisan ugovor o pružanju usluge pripreme i provedbe postupka nabave

Naziv projekta: „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“
Korisnik: Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac
Općina Đurđenovac je u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“, dana 28.11.2019. potpisala je sa tvrtkom ZEA CONSULTING j.d.o.o. ugovor o pružanju usluge pripreme i provedbe postupka nabave za gore navedeni projekt.
Nakon pripreme same dokumentacije slijedi postupak nabave radova izgradnje reciklažnog dvorišta.

strukturni_fondovi_banner