Dovršena dokumentacija o nabavi za izvođenje radova u sklopu projekta Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac

Naziv projekta: „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“

Korisnik: Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac

Općina Đurđenovac  je u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“, dovršila dokumentaciju za nabavu za izvođenje radova na opremanju i  izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac, te će tijekom travnja uslijediti i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te objava javnog nadmetanja za izvođenje radova.

Đurđenovac, 29. ožujka 2019.

strukturni_fondovi_banner