Poziv na radionice

TEMA: INFORMATIVNO – EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU „RECIKLAŽNO  DVORIŠTE“

Radionice će se održati
–    u ponedjeljak,14. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom:
Izazovi svakodnevnog gospodarenja otpadom u kućanstvu
–    u ponedjeljak,21. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom:
Zakonodavstvo EU i RH o održivom gospodarenju otpadom
–    u ponedjeljak,28. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom:
Važnost reciklažnih dvorišta u odvojenom prikupljanju otpada

Sve tri radionice će se održati u prostorijama Općine Đurđenovac,Ulica grada Vukovara 1, u Đurđenovcu, u općinskoj vijećnici.

Zbog važnosti teme očekujemo vaš dolazak.