Radionica o gospodarenju otpadom za djecu

Na zabavnim radionicama o gospodarenju otpadom, đurđenovački školarci i vrtićarci upoznali se s gospodarenjem otpadom i reciklažnim dvorištem u Đurđenovcu

Radionice za djecu predškolskog uzrasta na temu izgradnje Reciklažnog dvorišta Općine Đurđenovac održane su za tri skupine djece Dječjeg vrtića Jaglenac. Radionice su održane u prostorima Dječjeg vrtića, a na radionicama je sudjelovalo ukupno 64 djece. Djeca su bila podjeljena u tri skupine – Zvjezdice, Ježići i Sunce. Radionice su održane za prvu skupinu s početkom u 9,00 sati, za drugu skupinu s početkom u 9,45 sati, a za treću skupinu s početkom u 10,30 sati.

Kroz radionicu djeca su bila upoznata, na njima prihvatljiv i razumljiv način, o pojmu reciklažnog dvorišta i značenju izgradnje reciklažnog dvorišta u njihovoj sredini.
U radionici su korištena didaktička pomagala primjerena uzrastu djece vrtićke dobi (makete reciklažnog dvorišta,bojanke,fotografije, didaktičke igračke namjenjene učenju razvrstavanja otpada).

Drugi dio radionica bio je namjenjen učenicima Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera.

Kroz radionicu učenici su bili upoznati o pojmu reciklažnog dvorišta, važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta u njihovoj sredini, načinima odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu. U radionici su korištena didaktička pomagala i radni materijali (bojanke, fotografije s vrstama reciklažnih dvorišta) .Djeca su kroz razgovor s voditeljima radionice, a na primjerima koje su imali pred sobom, vizualizirali i sami pronalazili odgovore na pitanja vezana uz odlaganje otpada u reciklažnim dvorištima, s posebnim naglaskom na točno određeno reciklažno dvorište koje će biti u njihovom okruženju. Ovaj način provedbe radionice bio im je vrlo zanimljiv, pobudio veliku pažnju i zainteresiranost te su učenici bili vrlo aktivni.

Sudionici radionica dobili su prigodne poklone, bojanke „Čemu služi reciklažno dvorište?“ Bojanka je namjenjena najmlađim mještanima Općine Đurđenovac jajo bi kroz igru i zabavu naučili čemu služi reciklažno dvorište i zajedno sa svojim roditeljima počeli razvrstavati i odvoziti otpad u za predviđene spremnike unutar reciklažnog dvorišta.Drugi poklon koji su dobili polaznici radionice je didaktička igračka izrađena od drveta, a namijenjena ravrstavanju otpada. Učitelji su izrazili veliko zadovoljstvo s ovim poklonom za polaznike radionice jer će svakodnevno djeca kroz igru razvijati svijest o važnosti razvrstavanja otpada i pravilnog odlaganja u reciklažnom dvorištu.

Na kraju radionice, kroz kratki razgovor, ponovljen je sadržaj radionice.

Očekivani ishodi učenja kroz provedenu radionicu su u potpunosti zadovoljeni:
– kod polaznika radionice je pojačana svijest o važnosti smanjivanja komunalnog otpada koji se proizvodi u kućanstvima i svijest o pravilnom odlaganju otpada
– povećan je stupanj motivacije za odvojeno prikupljanje otpada i odvoženje u reciklažno dvorište
– stvoreni su temelji za pozitivno utjecanje na druge članove obitelji
– postavljeni su temelji za usvajanje pozitivnih navika iz gospodarenja otpadom.

Đurđenovac, 26. rujna 2019.

strukturni_fondovi_banner