Podnošenje zahtjeva za izdavanje e-Propusnica

Uputa o podnošenju zahtjeva za izdavanje e-Propusnica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i nužne poljoprivredne radove

E-propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem linka koji je objavljen na web stranici Ministarstva.
Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdoblje za koje se traži, a koje ne može biti duže od 14 dana.
Ako se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.
Ako se traži izdavanje e-Propusnice za samoopskrbna poljoprivredna domaćinstva zahtjev se može podnijeti za nositelja i maksimalno još jednog člana domaćinstva, koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj.
Ako OPG traži izdavanje e-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a.

Zahtjev za E-propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se nadležnom stožeru civilne zaštite

Zahtjev za E-propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se nadležnom stožeru civilne zaštite

UPUTA RAVNATELJSTVU POLICIJE (medicinsko osoblje koje nije dužno ishoditi e-Propusnicu)

Obavještavamo vas da se za kretanje nužnog medicinskog osoblja koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, bez izdavanja e-Propusnice, trebaju priznati i iskaznice koje je izdala Hrvatska komora zdravstvenih djelatnika:

  • za djelatnost sanitarnog inženjerstva
  • za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
  • za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
  • za djelatnost radne terapije

Obavještavamo vas da medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice izdane od nadležnih Komora, a koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nijedužno ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem:- Liječničkih iskaznica izdanih od Hrvatske liječničke komore- Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara- Članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore- Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine

Također e-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.