OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu stavljanja izvan snage PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA „ZONA ZANATSTVA – MALE PRIVREDE“

1. Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog  urbanističkog
Plana „zona zanatstva – male privrede“ (u daljnjem tekstu Prijedlog Plana) održat će se u razdoblju od 28. lipnja do 5. srpnja 2013. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti svakog radnog dana u u navedenom razdoblju, od 10:00 do 16:00 sati, i to u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac, u Đurđenovcu, Kralja Zvonimira1, na I. katu.

3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 3. srpnja 2013. godine, u vijećnici Općine Đurđenovac, u zgradi Općinske uprave u Đurđenovcu, Kralja Zvonimira 1, s početkom u 12:00 sati.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili Načelniku) najkasnije do 10. srpnja 2013. godine.

Obavijest možete preuzeti i u PDF formatu.