Općina

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliši održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/22-08/51, URBROJ: 517-05-1-1-23-20 od 6.studenoga 2023., au svezi članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na […]

Općina

Raspored čišćenja dimnjaka

Dimnjačarski obrt Budrovac dostavio je raspored čišćenja dimnjaka na području Općine Đurđenovac: Rujan – Pribišervci, Ličko Novo Selo, Našičko Novo SeloListopad – Sušine Klokočevci, Šaptinovci, Beljevina, KrčevinaStudeni – Bokšić, Bokšić LugProsinac – Đurđenovac, Lipine, Gabrilovac, […]

Vijesti

Proslava Praznika rada na Švajceriji

Športsko ribolovno društvo Đurđenovac, pod pokroviteljstvom Općine Đurđenovac, organizira svečanu proslavu 1. svibnja. Proslava će biti održana na ribnjacima ŠRD Đurđenovac (Švajcerija). Iz Društva pozivaju sve žitelje općine Đurđenovac na besplatni grah, a program počinje […]