Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Đurđenovac (objavljeno 23.12.2021.)

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge (objavljeno 23.12.2021.)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljeno 27.01.2022.)

2023. godina

Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac (objavljeno 10.02.2023.)

Obrazloženje načina na koji je određena cijena (objavljeno 10.02.2023.)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2023. (objavljeno 14.03.2023.)