Proračun Općine Đurđenovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Đurđenovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Đurđenovac za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2017. godinu