– Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
– Proračun Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
– Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu
– Proračun za 2021. godinu – vodič za građane

– 1. stranica Proračuna
– Proračun 2021. – Opći dio
– Proračun 2021. – Posebni dio
– Plan razvojnih programa 2021. – 2023.
– Obrazloženje Proračuna 2021.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đurđenovc za 2021. gdoinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu