Tekst natječaja – civilne udruge
Upute za prijavitelje – civilne udruge
B2 – Obrazac proračuna – civilne udruge
B3 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – civilne udruge
B9 – Obrazac za procjenu kvalitete prijave – civilne udruge
Nacrt ugovora – civilne udruge
Obrazac za prijavu – civilne udruge

Produljenje roka prijave

obrasci za izvještavanje
Izvješće o utrošenim sredstvima – civilne udruge
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – civilne udruge