2017. godina

Tablica plana nabave za 2017. godinu

2018. godina

Tablica plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave – izmjene i dopune za 2018. godinu
Plan nabave – 2. izmjene i dopune za 2018. godinu

Plan nabave – 3. izmjene i dopune za 2018. godinu

2019. godina

Tablica plana nabave za 2019. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2019. godinu
2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2019. godinu
3. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2019. godinu

2020. godina

Plan nabave Općine Đurđenovac za 2020. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2020. godinu
2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2020. godinu
3. izmjene i dopune Plana nabave Općine Đurđenovac za 2020. godinu

2021. godina

Plan nabave Općine Đurđenovac za 2021. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
2. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu