PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

a) ZAKONSKA REGULATIVA

b) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI

c) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC

GROBLJANSKE USLUGE

Opći i tehnički uvjeti grobljanskih usluga
Cjenik usluge prijevoza pokojnika
Cjenik usluge ukopa pokojnika i održavanje groblja
Pravila ponašanja na groblju

JAVNA NABAVA

JAVNA SAVJETOVANJA

Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac 2023. (objavljeno 24.03.2023.)

Obrazloženje cjenika javne usluge – Općina Đurđenovac 2023. (objavljeno 24.03.2023.)

OBRAZAC – Javno savjetovanje – cjenik javne usluge – Općina Đurđenovac 2023. (objavljeno 24.03.2023.)

Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Feričanci (objavljeno 08.04.2022.)

OBRAZAC- Javno savjetovanje cjenik javne usluge Općina Feričanci 2022. (objavljeno 08.04.2022.)

Obrazloženje cjenika javne usluge – Općina Feričanci (objavljeno 08.04.2022.)

Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac (objavljeno 08.04.2022.)

OBRAZAC- Javno savjetovanje cjenik javne usluge Općina Đurđenovac 2022. (objavljeno 08.04.2022.)

Obrazloženje cjenika javne usluge – Općina Đurđenovac (objavljeno 08.04.2022.)

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Đurđenovac (objavljeno 23.12.2021.)

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge (objavljeno 23.12.2021.)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljeno 27.01.2022.)

Prigovor na pružene usluge podnosi se pismeno na adresu: Rad d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac ili e-mail: rad.d.o.o@os.t-com.hr ili fax: 031602617