Tekst javnog natječaja – sport
Upute za prijavitelje – sport
B2 – Obrazac proračuna – sport
B3 – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – sport
B9 – Obrazac za procjenu kvalitete prijave – sport
Nacrt ugovora – sport
Obrazac za prijavu OPISNI – sport

obrasci za izvještavanje
Izvješće o utrošenim sredstvima – sport
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – sport

odluke

Odluka o financiranju projekata javnih potreba u sportu – 2023. godina (7. rujna 2023.)