Obavijest o javnoj raspravi II izmjene i dopune PPUO Đurđenovac

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Općinskog načelnika od 25. siječnja 2018. godine, načelnik Općine Đurđenovac objavljuje javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Đurđenovac. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 12.02.2018. do 1902.2018. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

DOKUMENTACIJA (PDF)
1.    Obavijest o javnoj raspravi II izmjene i dopune PPUO Đurđenovac
2.    PRIJEDLOG II IIDPPUO ĐURĐENOVAC
3.    OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
4.    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
5.    POŠTA, EL.KOM. I RTV SUSTAV VEZA
6.    ENERGETSKI SUSTAVI
7.    VODNO GOSPODARSTVO
8.    UVJETI KORIŠTENJA
9.    GR. POD. NAS. Beljevina i Krčevina
10.    GR. POD. NAS. Đurđenovac
11.    GR. POD. NAS. Gabrilovac, Ličko Novo Selo i Našičko Novo Selo
12.    GR. POD. NAS. Klokočevci
13.    GR. POD. NAS. Pribiševci
14.    GR. POD. NAS. Sušine
15.    GR. POD. NAS. Šaptinovci
16.    GR. POD. NAS. Teodorovac